xani

Hozanvanê navdar Ehmedê Xanî  » Aferîn bo te   » Axîret firoşîn   » Baxê sorgulan   » Dila   » Dilê şeyda   » Enqayê beqa   » Erşê muella   » Ey dil   » Ey dila   » Ey dirîxa!   » Ey wahidê pînhan   » Hero sedcar   » Her dinalim   » Hilo   » Medhîye û mersîye   » Me dî neqsek   » Mirê meclis 
Read More