Bedirxansindi

HOZANÊN BEDIRXAN SINDÎ

Bedirxan Sindî
 


BWÎKA KURDAN

Ey felek bo te dinalim, bo çi nêrgiz çirmisîn?
Ew çima bextê me ho ye, em bê dost û bê kes în?

Qet dê hêt ew roja me divêt, kehniya warî bizêt
Jê vexwîn destan bihelînîn, jê vexwîn çend me bivêt

Agirê sar û vemirî, çav me lê ye geş bibit
Ew bihara têhnê kuştî, hîvîdar im xoş bibit

Kurdîno rabin bibînin, berxekê jar û zeîf
Dane ber pal û kêsana, xencerek dijwar li dîf

Ew werîsê tê alandî, her ji hirya berxî ye
Pê dikêşin ser birînê, bi wî werîsê noxî ye

Mezinan ji mêje we gotî, dijminê serê xo kew
Darî bi darê têt birînê, destikê bivrî dar e lew

Nê me nalîne ji bivrî, sed hizar cara hewar
Em bi wî bivrî ketîne, hind nesax û birîndar

Nê me nalîne ji mêje, bo hetavek rohin û geş
Dawetî rabin semayê, pîç biken berberêt reş

Evro kanê li min wê rojê, pir ji xofî û rengereng?
Vebguhêzin bwîka kurdan, ew torîna şox û şeng.

Kanê kew bo çi naxwînin, kanê warê gulgulî?
Lê diçerînin gurg û rîvî, boş e lê mar û kulî

Kanê mizgefta me tê de, sed nivêj rojê kirî?
Kanê dargwîza tê de, şîn gwîze ter me jê kirî?

Kanê rîbara pir bizav, kanê pêlêt hîviyê?
Kanê berî, ka fivan, geş bikin kurdîniyê?

Ka gelavêja me dîtî, wextekê zêrîn bijar?
Lew me gotî hinde êdî, her dê mînît ew bihar

Baxçeyê vîna nemay, kê we kir kavil bibit!
Torina bextê me evro, kê we kir zîz û şil bibit?!

Evro kanê li min wê rojê, pir ji xoşî û rengereng?
Bebguhêzin bwîka Kurdan, ew torina şox û seng?

Da bibînin kiç û lawan, min bi mil bêne şahiyê
Bijikînin kul û êsa, li ber hetava sahiyê

Da bihelînim ji Kurdan ala, ser çiyayêt pir ji xwîn
Da hewar kem ji dilek sotî, her bijît serbest û jîn

Ne guneh û ne şerm e jîk, ger me jî ala hebit
Ne omêdek kwîr û dwîr e, bawerî bi sala hebit

Dê ji kiloxêt wan şehîdan, stînekê dirêj vedim
Pêvekim alayê Kurdan, da bigehit tava gerim

Bêjme xelkêt vê cîhanê, navê Kurdan jî heye
Kî dê şêt navê me têk det, hindî ku rêber heye

Evro kanê li min wê rojê, pir ji xoşî û rengereng?
Vebguhêzin bwîka Kurdan, ew torina şox û şeng

Bigirnijînin beçkeşêran, ew helal û ew rihan
Biz û zarokêt şehîdan, ew kulîlkêt çi nezan

Bêne hêzkê li nav çinaran, xefk û davêt xo veden
Kêl û vêla biçiklînin, bêjne êkdu xo veden

Bêjne şalîl û tivîrka, werne hêlînêt berê
Werne ser gulb û çeqêt xo, bixwînin vê berperê

Berpera jîna me ya nwî, ew jiyana dîr ji jan
Dîr ji saliskî û rîmetî, serferazî bo jiyan

Kutrîno dadin ji dadê, bo Xudê dadê nekin
Ahremen evroke pîç bî, sed tilîlî bo veden

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*