Kurdistan Forum


bawerbeke lawe min


Author Topic: bawerbeke lawe min  (Read 3718 times)

gula_zaxo

  • Guest
bawerbeke lawe min
« on: May 15, 2008, 11:45:27 AM »
Bawer bike Lawe min shev u roj li min her di borin.
Dile min bi xoshiya na bishkorin.
Hemei xoshet min ji ber evina te ser shurinrn
Baesh u bash bi zane deme bo mawea kort te ne be­nim
yash minvia min ronahyet xo yash dest dai.
Bi detina te gesh di bin hat min.rn Bi detina te der di be�n kul u biret min.
Bi detina te vedibin reket gesh yet jiyana min.
de were xema ji dile bi revine be detina te dile dene.
Were bi kole hemene.
Ser xatra te herdem ye birene einke tu bi tine xoshiye jina mine.
eger baxe te cehnem be teda renim.rn Eger eshqa te koshtina min bet del gel te menim.
Heta bimrim u ne menm de li gel lawe dile eve je borinim.
Xozi ber ez mirbam dilo u min zaneeba ka boeav ji rondika ziha na binrn Boederman bo dil birena na bin Boe evendar ji van dava xilas na bin
et min ji detina te ter na bin Dile min ji xema be heve na bit
ei xozi min zaniba boe


gula zaxoka dalal....................
« Last Edit: August 28, 2010, 05:50:13 PM by aryan »