Kurdistan Forum


zaxokamin


Author Topic: zaxokamin  (Read 8526 times)

Offline aryan

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 87
  • Karma: 2
    • View Profile
    • Zaxo Community
zaxokamin
« on: May 20, 2007, 09:46:45 PM »
slav bo te heyi sebra dli min zaxokamin xodana jiyana min toyiiii
gul weriyan l baxci Dli min nema cowaniya emrimin
Feleki gelek ina b seri min
Feleki bes l ser seri min herewo were toza ho bibewo here dil b kesere zaxokamin
Feleki es xapandim  es dirkirim j zaxoki j xabiri j hevala j xodana
heri Felek te chiqa deworan li ser seri min te gegand es howo dikarim rabim
zoxo payi texti dlane cbikim  bes nel ber dstane nema weki carane