Kurdistan Forum


Nawroz Music


03 Jul 2008 - Nawroz Music

 1. Ez Dimam
   
2. Dil Ketimê

3. Felek
   
4. Daristana Te

5. Dipirsin
   
6. Kal

7. Xunav
   
8. Welatê Min

9. Havîn
   
10. Li Hêvîya Te

11. Winda Bû
   
12. Hayê

13. Gotin Sar DibinShare on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon