Kurdistan Forum
Erdewan

Zaxo Community

03 Jul 2008 - Erdewan

Elbuma: Bîbir anina Erdewan Zaxoi 2009

Ay lêlê lê

Bîlbîlo

Ez dê herem

Ez dîzanêm

Heger dînya

Lêker lêker

Xezalê

 

 
Elbuma Hozanêt Xalîd Xelil
 

Boçi boçi

Cana mînê

Çî'ale degel evan 

Dêçikive dîlo

Ey felek

Geli keçka

Gulek cana$ wêve hat

Gûlperi tuy gûlperi

Hewar 100 hewar

Hin bêjen 100 mexabên

Hoy dê

Kadêwere nefîre

Kesek wekimîn tonabini

Kûla dîlêmîn

Roja ez bîmêrem cana mîn

 


Elbuma: Erdewan u Eyaz

Ax û fixan

Canê delal mîn

Dadê

Dadê dilemep bîjane lo

Dengê xatir xastina

Dep hejine

Ez û kovan

Govende

Gula baxê Kurdistanê

Kula dîlê mîn

Merdim merdim

Pe$ta ciyaê tebêxêri

Roja re$

Sala ni

Sing o berêt kewa gozel

Xezalê

Yar dlo mîrêm

 
Elbuma: Mewal

Heifa çavêt re$ belek

Ax dîlêmîn

Ay dîl

Babo

Babo

Buhar çîxu$e

Cana dîli

Eze cûme dîyarbîkir

Ezê newrem bêjem

Hêli yeman

Kasiranêt vanbîhara

Sewaru

Termê $ehida

Were heyla

Were xain

XezalElbuma Mewal 1

Ay dîl

Ay lê sinemê

Beje heylolo

Bîhar çîxu$e

Bra bra

Em xeribin

Erê canê

Felek

Ha psmamo

Heli yeman

Hey lêmîn

Heylo delal

Koro dino

Kûla dîlêmin

Sûr gulê bebext nebe

Xater Xastîn

Xezalê

 

 

 Elbuma: Lî radiwoê

Ay dîl

Bûxine kevok

Can can

Çejnake

Cûxêmino

Dadê evdilêp kuvane lo

Dep hejine

Ev govende delalê

Ez çûme çiya

Eze naçime

Eze newrêm bêjem

Metviya

Singo berêt kewa gozel

Welatêmin baxçê gûla

Wezê herçem nav baxçê gula

 Elbuma: Lî Iranê

Babo

Bra bra Kûrdîm

Bra welat hendaker

Çînema dêhêneve 

Dadê dîlep kovane lo

Dîjmin deboçi lêminê

Em dêkûjin

Gelê bargïran

Iro roja xwendevana

Kûla dîlêmîn welat

Kûrdistan Kûrdistan

Kûrdistana delal

$ore$vanin rabên

Xu$iyêt me hatên

 

 Elbuma: Lawîk

Da baweriya xweptebinem

Darbest

Dîlêmîn bî be'ra xema

Evina dîlêwê çîx$ dermane

Gîdikê

Hêli yeman

Here lawîk

Hey delalê

jêmin revandin çanamîn

Menev$êrên

Jîmin revandin

Zeriya mîn

To dîri tenabinem Zaxoka mîn

 Elbuma: bihare Zaxo bîke

1

2

3

4

5

6

7

 Elbuma:  1986

Ay lê sinem

Babo bra xurtiye nekên

Baran gelek banemehat

Dîl ter terxanker

Erê daykê

Ere psmam

Ev govende çîkare

Ez lî demê te mehvane

Hejand bomîn

Nazeka mîn tuy

Newroze

Perda pençerê hejiya

Rabe mep revine

Vehine

Wenekê dîjmin helina çîkêt

Wey wey canê

Ya xudhejinêt

 Elbuma: 1985
( Erdewan Zaxoi û Hesen $erif )

Eve ezem

Kewanekê

Rabe mep revine

Çavre$êkal navdila were

Rebenê daiyê

Felek xaine

Heyla dîlo

Babo heîran

Kûl û kovan bese

Met got tet got ne

Yûsra

Kevokêm

Gerdena yarê

Xanîmê

Dayê

 Elbuma: 1985

Bîrindaro bîlbîlo

Çavre$ê

Cepcep rûndika berde

Çuxkê hengo 

Delala mîn Zaxoiyê

Esmerê heta kengi

Jî mîn revandîn

Koçerê

Lêker lêker baranê lêker

Necarek 1000 cara

Sîlaval metkê

Steret lê esmana

Were xain

XezalêElbuma: 1984 / 25 / 07 Ahenga hevala

Çavre$

Evarek bo bo diyamîn

Gotîn {Despek}

Gula baxê Kûrdistanê

Hey lolo

Hey lolo

Me dilanek

Minviya minviya

Ormiyê Ormiyê

Ser bîrinê

Sîng u berêt kewa gozel

Terxankêr

Were xain

Xezalê maziçênêElbuma: Leylê canê lî Iranê 1983

Agîrê 19 xûziranê

Barken jê warê me herên

Bîrindarm jî berte welat

Çûxêmîno

Deng ketiyet $erqeda

Esmerê heta kengi

Evarekbo dîlêmin ketiye hewara

Gelê bargîran

Heger dînya deriyabêt

Hey nergîza neguhdar

Kûla dîlêmin welat

Kûrdistan Kûrdistan

Lêker lêker

Leylê canê

Memkê yarê

Merdîm ez gelek merdîm

Pe$mergêkê çelengêm

Pe$mergeme wek Kaweme

Sinemê

Te qiz u qelemElbuma:  Taybet 1983

Agîrë 19 xûziranê

Barkên jî warême herên

Dadê dîlemep kovane lo

Dîjmîn jê ware me heren

Eman neman

Ez dîzanem

Gelê Kûrdistan

Hatênn hatên

Heger dînya

Kûla dîlêmin welat

Kûrdistana delal

Kûrdistan Kurdistan

Le$kerê me

Merdîm gelek merdîm

Negri negri

Pe$mergekê çelengêm

$ore$vanim

Sing hînara rezime

Welat de$to zozane

Xwdê gelek derd danêElbuma Babo 1983 / 14 / 05

A$ti xazê gelame

Babo

Barkën jî warê me herên

Bra welat hundakîrîn

Dadê

Dayê ez Pe$mergekê çelengêm

Em dêkûjin

Evro roja Xwendevana

Ez pê$gerê mafêteme

Ez geryam lî duniyayê

Gotin {Despêk}

Gula baxê Kûrdistanê

Hend nemaye dêhîneve

Hun wek pelenga herne $er

Jîbo saleka ni

Kûrdistana delal

Mizginiyep gehinen

 Elbuma: 1983 / 14 / 05
Se'id Gabari û Erdewan Zaxoi

Barkên jî warême herên

Bîhara Kûrdistanê

Evroke Nevroze hateve

Gotin {Despêk}

Kûrdistan

Lelê daykê

Lêlê daykê 1

Le$ u temen van$ehida

Pe$mergekê çelengêm

Yeketi

 

 Elbuma 1982

Bîrindarêm

Derdê megrane

Hesretên mindebrani

Ax xezala mîn

Oi lêmin

We delalê sabra dîla

Me dilank

Dê hêineve

Heifa çavêt re$ û belek

Oi oi oi semira

Nalina kewitet

Kesera xûrtê dîlbêrin

Ezê çêpkem dayê

 Elbuma 1981

Bîrindaro bîlbilo

Cav re$ê

Cepcep rûndika berde

Çûxkê hengo sûre

Ere hû narinê

Emserê heta kengi

Ezê her êm

Jî mînrevandin

Lêker lêkêr

Ne carek 1000 cara

Silaval mepki

Stêrên lî esmana

Were xain

Xezalê maziçînêElbuma: Lî Çîzira Bota 1980 / 17 / 01

Deyka Kûrdistan

Dilkêmîno dîlo

Dûrêt Zaxo

Em dezanin dîlnediyare

Gotin {Despêk}

Hêli yeman

Hey lî mîn

Heylê canamînê

Min nev$êrên

Xwdê gelek derdanêElbuma: Zaxoka rengin 1979

Bê rêberêm

Beje heylolo

Canê ez o top evinin

Deboçi re$kê wançava

Em 2 dîlin

Heynergîza ne guhdar

Narin narin

Wey wey

Xozika min zaniba

Xwdeyo

Zaxoka rengin

 Elbuma: 1979 / 20 / 05

Bê rêberêm

Em 2 dîlin

Ezê pisyarkêm

Gotin{Despêk}

Guhbede vannstrana

Hey nergiza neguhdar

Ka sîranêtvan bîhara

Narin

Xatra xazi

Xozka minzaniba

Xwdeyio

Xwdê vemrine agîri

 

 Elbuma: 1979

Bê rêberêm

Beje hey lolo

Dê buçi re$kê wançava

Em 2 dîlin

Ez çî pisyarbîkêm

Guhbede vanstrana

Hey nêrgiza neguhdar

Ka sîranêtvan bûhara

Narinê dekivebên

Xain

Xozika mîn zaniba

xwdêyoElbuma: Ahenga babê mehvani 1978

Heylê canamînê

Hey lîmin

Çûume Zaxo bîhare 

De negri negri

Hu narina min pêgoti

Heirano temo

Ez heiranêm

Gotin {Despêk}

 

 

 
Elbuma: Ahenga babê mêhvani 1978 / 14 / 04

Bîhar çêxu$e

Cana mîne be'ale dil

Canê ez bextêteme

Cewa mindit berêspeda

Deçive dîlepkolo

Dîlo beske nenale

Dûrêt Zaxo perêt rine

Gelî keçka hidêzanên

Gotin {Despêk]

Hêli yeman

Herbote daim dê bêjem

Hewar 100 hewar

Sotem ewep navodengê

Zalem ewan

Zaxo $engê $êrinê

 

    


Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

about-me
Shivan
Top Muzik.
about-me
Bilind
Best Album.
about-me
Haci-Zaxoi
Classic Muzik.
about-me
Awdisho
Dawet Muzik.