Kurdistan Forum


Zaxo Community Blog


Helbest u Hozan

1 2 3 [4] 5
xx Abdul Qahar Zaxoyi
April 07, 2007, 12:57:38 PM by avin_zaxo

dile avindara abdul qahar zaxoyi
xx xuzi min na kerba avin-heval ibrahim
April 07, 2007, 12:46:44 PM by avin_zaxoclipa filmi hindi
gel dangbej heval ibrahim ---xuzi min ne kirba avin


****gula sor****
xx ERDEWAN & EYAZ ZAKHOLY
April 07, 2007, 12:44:09 PM by avin_zaxo
dengbeji sehiden nemer
ERDEWAN & EYAZ ZAKHOLY

hevidikm pe dile we betin******************zaxoka dalal :-*
xx helbest
April 01, 2007, 05:43:24 PM by avin_zaxo
xAYIN

Min ne zani de min heli
Sev u ruja de li min seli
De qebre min bi desta kuli
Ey xayina vi bajeri
Min ne zani de tu shi key
De xemla xu be cilket spi key
De jiyana min tari key
Ji ruja tu coi xeribiya
Buhar buri u belg weriyan
Neyar ji bu min ,giriyan
Li min heram edi viyan
xx helbest
April 01, 2007, 05:36:50 PM by avin_zaxo
min tu diti be 1 jar
dile min kate te yar
derde min evine yar
asqa min evine yar

dile min tu beje we
dil ketiye te yar
derde min evine yar
asqa min evine yar

ka bes beje,goneha min che bi
ka bes,te chewa 7as wi ker yare
ka bes beje,te xewna xu ditiye yar
ka bese beje............................

min dile xi da te 1 jar
na zivirme ve xilas,
dil bo exsire te yar
keft xem u xeyala da

min jina xo guri te ker
cavet xu bute kure ker
derde min tu buy yar
asqa min tu buy yar

ka bes beje,direwa min che bi yare
ka bes beje,te chewa 7as wi ker yare
ka bes beje,te xewna xu ditiya yare
ka bese beje..............................
xx helbest
April 01, 2007, 05:30:55 PM by avin_zaxo
her mam le heviya te....................
men gohle nebe denge te............................
rundik keten chava.........................
ager berbi deli o ketem xema.............
wek hemi dema................
tu chi je hale min nezani........................
yal min taribi ev jiyane.................................
le ve xeribiye chav kore bin............
be rondeka.................................
ax chav kore bin be rondika.............
xx helbest
April 01, 2007, 05:27:37 PM by avin_zaxo
roj cho eva dem bori ....................................*
u carak di roj cho eva min penosek.........................
inat u rinesh tem xare..................
le gel shamal keke u min nevisa 100 helbest sar ya gare laweki min..................
aw helbest min kerne diyari le gel goleki bo lawe xo.....................
bali we zeviran den bo min.................
le gel xemeki..............*
xx te es helam
April 01, 2007, 05:17:01 PM by avin_zaxo
te es helam........................*

te es helam evroke...............................
sotem nav evina te.........................
hemi xewin bu esqa te.......................
na bardem reka te..............................
her de hem le dif te.................
da bezani chende esqa te.....................
dlemin her yel def te..........................
her shev..............................?
gazi dekem nave te
ruj bu roje zede deben.................
xemet evinia te.................................
xx Hozan
April 01, 2007, 04:00:09 PM by aryan
xx Helbest
March 27, 2007, 10:36:57 PM by aryan


1 2 3 [4] 5
Powered by SMFBlog by CreateAForum.com