Kurdistan Forum


Zaxo Community Blog


Helbest u Hozan

1 [2] 3 4 5
xx Shivan Ekrem - Dewlet
April 19, 2007, 03:42:18 PM by avin_zaxo
xx axx bu we darde dile te ya gran axx
April 19, 2007, 10:22:43 AM by avin_zaxo
Here dlemin ya husa nine
xx Abdul Qahar Zaxoyi ( DENGE TE)
April 19, 2007, 09:06:11 AM by avin_zaxo
 
 Denge Te ( Abdul Qahar Zaxoyi)


es nashim yaramin gohl denge te na bim shav nacin,yaramin o es de hesyar bim denge te ne eat min bawarka xo de merim dlita landika es de tida nivim............ (2x) baxiva yaramin da beat sebra min shav derijen ep tine ma mihvane steren shave ma le heviya roje me..... baxiva denge xu tu min binvina, van kula begoja jdilimin derina denge te buhara o bayake hine.... es neza beja min eva che evina (2x) baxiva yaramin da be et sebra min shav derijen ep tine ma mehvane steren shave ma le heviya roje ma
 
xx axx dil axx
April 18, 2007, 02:16:55 PM by avin_zaxo
Ne Beje Min tO zalimi Ne beje Min to dil Kaveri

Zalim Ewe Be dil Ewe ya mala Me Weran Kiri

Zalim Ewe kaver Ewe ya Dara Me hishik Kiri

Zalim Ewe Be dil Ewe ye tO Liber Cava hinda Keri

Wek etimeki Be Kes Bo te keme Giri

Ez Her Ewim Delala Min tO Her ewi Ya Dile min Heje Keri

Ev dile ji Xeyri te Kesek Ne di vet

Ev Dil Bes  bo teye Bete Najit

Te evini Nisha minda veca Chawa de jibirkem

Min Soz Da te Cewa Yare Pishti Te de hej yek di Kem

Dil Nazikem wek her kese evin kerii
xx Xeribi
April 17, 2007, 02:04:53 PM by avin_zaxo
XeriBi Xeribm as Je Ware xo Xaribm as Je Walate xo Xeribm as Je aXa Xo Xeribm as Je DaYka XO as Dir Ketim as Dir Ketim Be Van cholo Ciya ketim as Dir Ket Bom Kase Cej Min Net Zani Na Roje Ke Na Sat Roja Kase Cej Min nat Zani Mala min Ye Pesyar Diken je Chihane Kase Cej min Nat zani DaYka Min Ya Rundika Je cava Dibarinit Bo Min Na Av Na Zat Dgeria DaYka min Rana chit Ya Hezir Diketn we Teshteke Xo Ye berzekeri Le As Chibkem her yekeme As Ketime Nav Nano bezmara Ketme Nav Destet Chendorma O Polisa Da DaYka Min Hosa As Ne Qotabom le Wan Hosa As qotam Le As Chibkem Ve Xeribie Chil Min Kir Min Dosto Heval Ji destet xo Dan Cavet Min ye tiji ne je Rundiket Xoine As Hindi Yet Heme xo As neshem Chibkem Neshem ra bem Neshem be Lev levim Ne pet min Ne destet Min Na lev levin Wak Seneme ki Ma Ax ax o sdt Cara Axxxinsallah che kes na minitin nav xaribiya da o naxushiya da
insallah her kesek hezra xu bekitin bu 2 jara ne jaraki da mirov le jiyana xu da pasiman na betin da na kavetin nav che xaribiya o naxushiya da
xeribi ptine merina derman bu nina na waki mirov hesta becik bar shiri daika xu betin xudan kerin che re7m na maya ve dunyaye da xaribi merena ,merena
xx BE DIL
April 17, 2007, 01:29:10 PM by avin_zaxo
ez hatmeve bu xatira te
bi hiviya evina te
min dest berda li jina tari
da ku bima dildare te
min bawari be vina te kir
min dile xu bu te veker
te zi jibir kir evina me
min jina xu guri te ker
bele ci bikim es ce bikim
cend rundika es bi rejim
here ku tu xer ne bini
jiyaneda xushiya ne bini
xx Evini Merena
April 17, 2007, 01:22:05 PM by avin_zaxo
heta kangi di jim hosa''jiyana xu,de heshmerem shevo,roja
rojet xushi le min borin.es na binem es na binem che xushiya
min chel xu ker min chel xu ker dunya o 3alem min je dast xu ker
xozi min tu nedit bai o min 7as ta nakir ba yan waxte min tu diti dunya bar min tari ba
es xeribim ma de chekem
evindarem dil nazekim hozana pe yara xu chetkim
xozi mirbam ruja min tu naskeri
cenki merin xoshtere,je vi agiri
min netzani de min heli shevu ruja de le min sheli
de qebre min bi desta kuli.ey xayine vi bajeri........................
es evindar u kuvandare teme..
dil berindar o jare vina teme
roj bu roje le heviya ditna teme
de were lawo ne es merya teme
xewa min be te nahet.sebra min be te nahet
jiyan be te naxusha,dirya te ji naxusha
xuzi mirbam es na bebam xodana dilite
cinku merin bar min nezik ter o serin tera je asqa te
xozi merbam.axx xozi merbam bu darde dili te axxxxxxxxaxxx
xx rundikint cava
April 17, 2007, 01:12:35 PM by avin_zaxo
ax u ax ez merem bela xelik gazenda je min nakin buci ez vet bejim. chenki dele mn teji xamu u kulen. runket mn ji cave mn xelas naben. de henge xelas bin waxte ez begehim te.tu xodane dlemini toi dlemn toi runya cavint min toi kanya levint min de vi 3amru jiyana xu guri dile ta kim lawe dlemin che kes nashetin vi dili xush bekitin che kes nashetin vi dili sax bekitin,bs tu zani be dili xu berinit dlimin sax beki**gula zaxoka dalal**
xx dlemini tu
April 17, 2007, 01:07:04 PM by avin_zaxo
roj bu ruje ez yel heviya ditna teme. cave mn ji runka xelas na bit. axxx dele mn de were brina dele mn saxke. che kes nashitt dele mn xushkit besh tup ten she, bela we gave ez daf te bam. ez da 3amre xu guri te kim u jiyana mn bela guri te bitt. che kes nashit mn u te jikva bekitin chenki ddlemin dele teya u dele te delemna
xx Hatim Bo Ditina Te
April 17, 2007, 01:01:45 PM by avin_zaxo
 
 Hatim Bo Ditina Te


Sheve Hatim Bo Ditina Te Bi Dilek? Tiji Evin, Bi Hozan u Soza Dila, Bi Awaz u Dev Bi Keni Min Nezan? Ko Vi Shevi Di Zide Bin Li Min Birin Di Beri Min Dey Rika Mal Bi Dil Tengi Cavin Gri Ef Shev Li Min Nebo Sihar Bes Kari Min Boye Gri Eve Nebo Soza Me Yar Qehra Dili Exsir Krin Te Nezani Chiye Evin Yan Bije To Ya Bi Dili Ne Min Di Koji Ne Min Di Hili Ne Dermandki Derdi Dili Lawi Zalim i Di Bese Dili Min Ji Biheline Hali Min Di Destit Teda Car Kenine Car Grine Heta Kengi Bi Vi Rengi Rojit Min Shevin Tari Ne Ne Evine Te Daye Min Te Li Min Kir Zidan u Shine Ger Bi Zani Chend Min To Diviy Ziyatr Li Vi Dunyayi Sozdarim Bo Evina Te Weko Mecnon u Leylayi Divegehe Hozana Min Min Xilas Ke Li Vi Dunyayi Chendi Bijim Chend Binvisim Dumahiya Vina Te Nayi Chendi Bijim Chend Binvisim Dumahiya Vina Te Nay

 
**gula zaxoka dalal**
1 [2] 3 4 5
Powered by SMFBlog by CreateAForum.com